Tuyến tiền liệt là tuyến nội tiết hay ngoại tiết?

Tuyến tiền liệt là tuyến nội tiết hay ngoại tiết?

Tiền liệt tuyến là một tuyến khá nhỏ mà chỉ có nam giới sở hữu. Đây được xem như “bảo bối” thứ 2 sau “cậu nhỏ”. Vậy tuyến tiền liệt là tuyến nội tiết hay ngoại tiết? Chúng nằm ở đâu và mang chức năng gì mà quan...

Bài viết được quan tâm